Sunday , April 21 2024 10:30 AM
Home / Hindi Lit / को काहू को भाई

को काहू को भाई

140px-Guru-nanak-dev

•  नानकदेव

जन्म: संवत् १५२६,कार्तिक पूर्णिमा
निधन: संवत् 15९६

हरि बिनु तेरो को न सहाई।
काकी मात-पिता सुत बनिता,
को काहू को भाई॥
धनु धरनी अरु संपति सगरी
जो मानिओ अपनाई।
तन छूटै कुछ संग न चालै,
कहा ताहि लपटाई॥
दीन दयाल सदा दु:ख-भंजन,
ता सिउ रुचि न बढाई।
नानक कहत जगत सभ मिथिआ,
ज्यों सुपना रैनाई॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *